STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 218a/QĐ-CĐCĐ 14/03/2019 Quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình; Chế độ công tác hoạt động khoa học và công nghệ; Xét duyệt và công nhận Sáng kiến trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
2 1022/QĐ-CĐCĐ 26/10/2018 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề cương chi tiết các học phần thuộc 3 chương trình trình đào tạo ngành sư phạm trình độ cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
3 23/2018/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KH & CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum
4 30/PĐX 02/07/2018 Phiếu đề xuất đề tài/dự án nghiên cứu phát triển KH & CN
5 11/2017/NQ-HĐND 21/07/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6 48/2015/NĐ-CP 14/05/2015 Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: Thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; Hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp; Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
7 74/2014/QH13 26/11/2014 Luật này áp dụng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam
8 01/HD-SKHCN 21/10/2014 Hướng dẫn này hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện quy trình thủ tục xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh và cấp cơ sở của các tổ chức, cá nhân thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố
9 47/2014/QH13 16/06/2014 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người Nước ngoại tại Việt Nam
10 08/2014-NĐCP 26/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 11, 12, 15, 25, 30, 32, 41, 43, 46 và một số điều cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ
11 29/2013/QH13 17/06/2013 Luật này áp dụng với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam
12 76/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Quyết định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
LĨNH VỰC VĂN BẢN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây